ἀσυμπαθέστερον

ἀσυμπαθέστερον
ἀσυμπαθής
without fellow-feeling
adverbial comp
ἀσυμπαθής
without fellow-feeling
masc acc comp sg
ἀσυμπαθής
without fellow-feeling
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”